POWRÓT

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Polityka prywatności („Polityka”) dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Fundację Edukacji Kulturalnej Milo Art, Miodowa 23 lok. 29, WARSZAWA, NIP: 5252761936, REGON: 38116130500000 („Administrator”).

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w związku z korzystaniem ze strony internetowej dostępnej pod adresem:www.muzykaswiata.com („Strona”), a także w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania oraz prowadzeniem korespondencji z osobami, które skontaktowały się z Administratorem.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Kontakt z Administratorem

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem: lukasz@echoproduction.pl.